Halt i backen sa gubbarna

Created on Friday, 11 April 2014 Last Updated on Wednesday, 23 July 2014
Written by Bengt G Jacobsson
User Rating:  / 0

Under de sena åren på 1950-talet pågick avverkningarna för fullt runt byarna och Alex Jacobsson satte till alla bilar som fanns för att köra timret ur skogen. Det kördes ut på lastbilar till ett stort upplag på isen utanför Mikaels i Höglunda. Stockarna gjorde sedan den sista resan till kusten på Indalsälvens vatten

Det var bråda dagar och oftast gick det galant att köra med fullt lass nerför och ut på sjön på de hårdpackade vintervägarna men värre var det att komma tillbaka uppför backarna utan last. Värre ändå blev det närmare våren och en dag hade lastbilschaufförerna tillkallat Alex för rådslag: Nu går det inte komma upp från sjön, du måste göra något åt vägen var budet.

Begreppet ”går int” var nog ganska okänt för Alex för nu skulle han visa hur man ska köra för att ta sig upp från sjön. Han satte sig i en av lastbilarna, vände ut mot sjön för en extra lång ansats inför den branta backen. Så vände han upp, trampade gasen i botten, ökade farten, växlade snabbt och kraftfullt och med full fart kom han naturligtvis upp.

Visst fan går det, ropade han till gubbarna som kom lommande uppför backen, fast det här var dåliga grejer tyckte han och visade upp växelspaken som satt i hans hand när han klivit ur lastbilen.

 

Alex - en entreprenör av det rätta virket

Created on Tuesday, 04 February 2014 Last Updated on Wednesday, 05 February 2014
Written by Bengt G Jacobsson
User Rating:  / 1

Nu har äntligen våra läsare upptäckt att jag efterlyst material om bland annat  entreprenören Alex Jacobsson i Borglunda för häromdagen damp det ned ett bleknat tidningsurklipp från ÖP från 1958. Det följer här i ograverat skick tillsammans med några bilder.


ÖP Onsdag 10 dec. 1958.
Borglunda (ÖP:S utsände)
 
Storföretagare i Borglunda som börjat från början
 
Ett par grova och kraftiga arbetshänder, ett väderbitet, fårat ansikte med en Alex vid en paus i timmersågning lugn och säker blick ur ett par vänliga ögon skvallrar om att Alex Jacobsson är en person som inte levt enbart sötebrödsdagar i sitt liv, där det gällt att likt en skeppare med säker hand föra sin skuta i land. Ett målmedvetet och hårt arbete och återigen arbete, energi och ansvar har också varit den elementära orsaken till framgången hos den välkände storföretagaren i Höglunda. Alex Jacobsson är en man som fått börja från början. Startkapitalet utgjordes av två tomma, men arbetsvilliga händer, som för många år sedan höll i en vanlig spade på ett vägbygge mellan Albacken och Bräcke. Det var år 1926.
 
En dag ställdes spaden definitivt åt sidan och Jacobsson sade till sina arbetskamrater att nu var han trött på skogsarbetet vintertid och vägjobbet sommartid. Han skulle försöka med något annat. Han var besluten att köpa sig en lastbil och bli egen företagare. Beslut och handling har alltid varit ett hos Jacobsson och på våren året därpå var beslutet förverkligat, han var ägare till en lastbil om 26 hkr med 4-cylindrig motor. I dag är han ägare till en maskinpark omfattande 6 stora Caterpillar-traktorer, varav en s.k. D8 om 24 ton, tre väghyvlar, två krossverk, fem egna lastbilar, sju kompressorer, samt tre lasttraktorer, varav två för lastning av krossverken. Vidare har han anskaffat en s.k. bärlagersorterare för uthyrning till vägförvaltningen.
 
Företaget omfattar även en egen verkstad för service och reparationer av maskinerna, dessutom tre personbilar, som går i daglig servicetjänst. 10 baracker utgör flyttbara bostäder till en manskapsstyrka på 40-50 man, de flesta anställda på bilar och vägmaskiner ute på skilda arbetsområden där vägbyggnad m.m. pågår. 

Ragundabjörnen

Created on Tuesday, 04 February 2014 Last Updated on Thursday, 01 May 2014
Written by Super User
User Rating:  / 0

I ÖP-artikeln från 1958 berättar Vattumannen att man såg mycket spår av björn på skogarna där vägprojektet drog fram. På dessa milsvida skogar var det inte så vanligt att möta just björnar men när vägen öppnats följde också ökad tillgänglighet.

Bara några år efter att vägen öppnats så mötte jägarna verkligen den största björnen. Den fälldes på just dessa skogar och har betecknats som den största björnen i Sverige fram tills förra året då en några kilo större björn fälldes längre norrut i landet. Läs mer om Ragundabjörnen (tyvärr har Jägarförbundet plockat bort artiklen - eftersökning pågår). Stor uppståndelse blev det också när den i uppstoppad skepnad kom till Hammarstrand.

 

Hårda tider i skogen

Created on Tuesday, 04 February 2014 Last Updated on Wednesday, 05 February 2014
Written by Bengt G Jacobsson
User Rating:  / 0

Mitt bidrag till anekdoterna om Alex kommer från min far som arbetade en period åt Alex med timmertransporterna från skogen. Det här tilldrog sig åren efter andra världskriget när efterfrågan på sågat virke var skriande stort i hela Europa.

På vinterföre körde Alex ut timmer med lastbil från en avverkning på Köttsjöskogarna och min far fanns med som lastare. Det var lastning för hand på den tiden, man lade ut slanor från sidan på lastbilsflaket och rullade upp stockarna på dem och sedan lyfte man upp slanorna på nästa lager av stockar och sedan fortsatte man att rulla stockar tills det var fullt på flaket. Det här gjorde man på dagtid. Men det här projektet pågick innan Alex hade skaffat sig det där berömda Caterpillarna för att röja väg så därför ordnades väghållningen med häst och plog och släp.

Min far berättade att man lastade bilarna på dagtid och på nätterna ordnade man väg. För att vägarna skulle bära de tunga lastbilarna använde man häst och släpa för att köra ut vatten på vägarna så att de skulle frysa till. Det gjorde man på nätterna och på dagtid så lastade man timmer på bilarna.

Far berättade att han några gånger hade fått frågan: Du Arnold, Alex betalar väl ganska bra i skogen? Far skakade på huvudet och muttrade: Kanske det, sade han, men det beror väl på hur många timmar om dan man räknar på!

Borglunda stories

Created on Tuesday, 04 February 2014 Last Updated on Friday, 11 April 2014
Written by Bengt G Jacobsson
User Rating:  / 1

Kommande artiklar

För stunden har vi inget färdigt att publicera om Borglunda. Givna hållpunkter i Borglunda torde vara lite om Johannes Paulus Hann med gårdar och om Johannes Jacobsson verkligen bygde en vattendriven kvarn där, om Palmsgården där man tillverkade sitt eget tegel för att bygga huset.

På sin plats är naturligtvis även något om entreprenören Alex Jacobsson, en som många har berättat historier om och som var en av de första i landet som använde lastbilar för att forsla ut timmer ur skogarna - på vägar som varken bar eller brast. Det kunde min far berätta om men även andra har berättat.