Från Östersund eller från Kälarne leds man in till Höglunda i det här vägskälet.

Höglundas första taxi

Created on Saturday, 07 April 2012 Last Updated on Saturday, 13 October 2012
Written by Håkan Höglund
User Rating:  / 0

Först en liten berättelse om hur taxi verksamheten kunde se ut under gästgiveriepoken. I det här fallet mellan åren 1915 och 1925 då hade min farfar och farmor gästgiveri hemma på Höglundsgården. Min far var 6 år gammal 1919 han var alltså född 1913. Det hände att han fick fungera hästdroskchaufför endast 6 år gammal, han har berättat att han blev betrodd att köra med häst och trilla själv om det var nån kortare tur det gällde. Den här gången var uppdraget att köra en sk ”varuprovare”, det heter väl handelsresande numera,till gästgiveriet i Sittsjön som var nästa skjutshåll. Det var alltså så det fungerade under gästgiveritiden, gästgivaren hade en skyldighet att hålla en eller flera hästar i beredskap, om den resande skulle längre fick nästa gästgivare ombesörja färden vidare ett skjutshåll och så vidare.

Read more: Höglundas första taxi

Arrendator på Höglundsgården vid 19 år

Created on Saturday, 01 January 2011 Last Updated on Saturday, 13 October 2012
Written by Håkan Höglund
User Rating:  / 0

År 1932 den 23 februari avled Hans Höglund, min farfar. Min far hade knappt två veckor tidigare fyllt 19 år den 10 februari. Far som var sladdbarn och född 10 år efter sitt näst yngsta syskon Valle, var nu ensam kvar hemma, då alla övriga syskon var utflugna och etablerade på olika håll. De två äldsta bröderna Hans(kallad Lill Hans) och Hiljard hade rest till Amerika på 20-talet och var etablerade i Los Angeles, Lill Hans som byggmästare i egen rörelse och Hiljard som snickare åt honom. Fars tre systrar var utflugna, gifta och hade familjer. Far var alltså ensam hemma med sin mor Charlotta ,min farmor. Nu helt plötsligt fick tillvaron en minst sagt allvarlig prägel för min far. Höglundsgården var en arrendegård sedan 1895. Min farfar och hans syskon hade då sålt gården till ett skogsbolag, jag kommer att berätta mera om det senare.

Read more: Arrendator på Höglundsgården vid 19 år

Året jag slutade skolan

Created on Saturday, 01 January 2011 Last Updated on Saturday, 13 October 2012
Written by Håkan Höglund
User Rating:  / 0

Våren 1957 slutade jag skolan efter 7 år. Så var det på den tiden. Min mor ville att jag skulle gå och läsa d.v.s. konfirmera mig, jag hade väl ingen större lust men som lockbete så var det ju tradition med en konfirmationsklocka. Jag fick alltså motta Herrens heliga nattvard, men det kostade far ett armbandsur, det har jag kvar i en byrålåda och det fungerar än i dag. Konfirmationsprästen var en man i medelåldern som läst till präst i mogen ålder, för övrigt en bra lärare med livserfarenhet. Apropå klockor hände det nån gång att några av oss kom för sent. Då frågade han om vi också hade klockor från Svenska Urdepoten i Hälsingborg. Urdepoten var ett postorderföretag som annonserade flitigt om billiga klockor, det var väl så också att man fick vad man betalade för.

Read more: Året jag slutade skolan